Emrullah önalan2004 yılında Ulu Türkistan'da zihin dünyamıza, bir ulu bir çınar tarafından ekilen ORGANİK DÜŞÜNCE tohumu, nihayet;

2014 yılında nadasa bırakıldığı zihin dünyamızda yeniden filizlendi...

 

Her dönemin fırtınaları, o dönemin yağmur bulutlarını coğrafyadan coğrafyaya sürerler ki;

Ulu Türkistan'da ekilen düşünce Anadolu toprağında "Millî Vicdani Bakış" olarak filizleniverdi...

 

Ülkelerin içinde bulunduğu şartlar, o ülkede yaşayanların yüreklerinde hissettirdiği ızdırap; vicdan terazisinden,zihin dünyamızdan sizilerek yeni fikirlerin filizlenmesine yol açar ki;

Bizim ızdıraplı düşünce tarlasında yoğurduğunuz fikir filizlenmeleri sizler gibi ızdırap duyan vicdanlarının iniltisi ile buluşarak adeta  "Şuursal Şura" olarak insanlığın VİCDANİ sızısının bir yansıması olarak 2015 Mart 24 ünde "Milli Vicdan İlmi Düşünceyi" Yeniden Doğurmuş oldu...

 

Ben Bugün Pandemi Parayonasının Yarattığı