Mesut Altunkaynak


Ben Seni Yazdım


Mesut Altunkaynak

 

Her şairin yürüdüğü bir yol var

Herkes bir şey yazdı, ben seni yazdım

Şiirlerin hepsinde ayrı hal var

Herkes bir şey yazdı, ben seni yazdım

 

Bir kilim misali dokudum seni

Bazen yazdım bazen okudum seni

Gönül ırmağında yıkadım seni

Herkes bir şey yazdı, ben seni yazdım

 

Bıkmadan ve usanmadan vakitsiz

Bazen yorgun düştüm bazen takatsiz

Istisnasız, amasız ve fakatsız

Herkes bir şey yazdı, ben seni yazdım

 

Nice cümlelerin başındaki sen

Bu canın baharı, kışındaki sen

Gözünde dinmeyen yaşındaki sen

Herkes bir şey yazdı, ben seni yazdım

 

Meçhul bir zamanda bir meçhuldün sen

Zamansız bir mevsimde açıldın sen

Bir seraba mekan olan çöldün sen

Herkes bir şey yazdı, ben seni yazdım

 

Mesut?um ismine vakıf bir benim

Kimse bilmez şu muamma, sır benim

Ak düşen saç, sana mahtum ser benim

Herkes bir şey yazdı, ben seni yazdım