Fevzi Budak


Binbir hatim ve Erzurum...


Erzurum`da 485 yıldır sürdürülen geleneksel "binbir hatim okumaları"na başlanıldı. 1530`lu yıllarda; Pir Ali Baba tarafından başlatılan ve Erzurum dışında bir başka örneği ve benzeri olmayan ve yüzyıllarca aralıksız sürdürülen "binbir hatim okuma" geleneği, Birinci Cihân Savaşı yıllarında ve Rus ordularının Erzurum`u işgali neticesinde, gelenekselleşen bu "binbir hatim okumaları" bir süreliğine kesintiye uğramıştır. Cumhuriyetin ilânı ve sonrasında bu güzel ve anlâmlı dinî geleneğimiz, kaldığı yerden yeniden ve hemen uygulamaya konulmuştur.

Hani, Atatürk döneminde Kur`an`ın okutulmasının yasaklandığını iddia edenler var ya; işte bu tarihî hakikat bu vicdan yoksunu müfterilere itihâf olunur. İnşallâh bu seneki `binbir hatim okumaları`nın bitim gününde yapılacak dualarda, bu güzel dinî geleneği başlatan Pir Ali Baba`nın yanısıra, geleneği yeniden başlamasını sağlayan başta Atatürk olmak üzere, cumhuriyetin kurucularına ve cumhuriyetimizin ilk Diyânet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi`ye ve dönemin Erzurum müftüsü Solakzâde Sadık Efendi`ye de bir rahmet okunması her halde esirgenmez ve çok da görülmez...