1

2600 rakımda 1,5 metre karda Başkent EDAŞ ekiplerinin zorlu mücadelesi

2

İBB’DEN ÇOCUKLARA ÖZEL “ORMANDA BİLİM AKADEMİSİ”

3

İMAMOĞLU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SUNDUĞU MEKTUBUN İÇERİĞİNİ AÇIKLADI: “CEVABINI İSTANBUL HALKI ADINA BEKLİYORUM”

4

YILIN ONLINE BAHİS SİTESİ BİLYONER!

5

Duba'nin çılgın kanal projesi 735 milyon dolara maloldu

6

İDO Eskihisar-Topçular hattında kadına şiddete hayır semineri

7

PTT ESNAF KART İLE TİCARETTE YENİ DÖNEM

YEREL YÖNETİMLERDE ETİK DEĞERLERLE HİZMET VERİLMESİNİ DESTEKLEYECEK VE REFORM ETKİSİ YARATACAK ETİK KURALLARI OLUŞTURMAK İÇİN KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU’NUN ALTINCI DURAĞI İZMİR

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen yerel yönetimlerde reform etkisi yaratacak olan

“Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi” kapsamında etik davranış kodlarının oluşturulması çalıştayları İzmir ile devam ediyor.

 

İSTANBUL– Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi”, yerelde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması, etik davranış kurallarının oluşturulması ve yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak için Ocak 2019 tarihinde hayata geçirildi.

 

Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Sözleşme Makamı olduğu ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen yerel yönetimlerde reform etkisi yaratacak olan “Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi” kapsamında yerel yönetimlerde özellikle il özel idareleri ve belediyeler tarafından sunulan hizmet alanlarında etik davranış kodlarının oluşturulması için ülke çapında bir dizi çalıştay gerçekleştiriliyor. Çalıştaylar; Kamu Görevlileri Etik Kurulu uzmanları, Belediye Başkanları, Belediye Meclisi üyeleri, İmar ve Bütçe Planlama Komisyonları üyeleri, Valiliklerdeki Etik Komisyon üyeleri, Belediye Meclislerindeki Etik Komisyon üyeleri, mesleki kuruluşlar, STK’lar, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünden uzman temsilcilerin katılımı ile gerçekleşiyor. Gaziantep, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve İstanbul’da yapılan ve toplam 13 çalıştaydan oluşan çalıştayların dokuzuncusu 6 Ocak’ta İzmir’de başladı.

 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan “Proje, yönetenler ile halkın arasında köprü kurarak dünyada yükselen bir değer olan etik kavramını paylaşmayı hedefliyor. Bu yürüttüğümüz proje ile Anadolu’ya giderek halkla ve yerel yöneticilerle projeyi tartışarak sağlıklı bir şekilde sonuç alacağımıza inanıyoruz. Şu ana kadar çalıştaylar kapsamında 6 ilde başarılı toplantılar ve günler süren çalışmalar yapıldı.” ifadelerini kullandı.

 

Çalıştay kapsamında, yerel yönetimlerde etik değerlere yönelik hassas hizmet alanları ve etik dışı davranış örnekleri; yerel yönetimlerden ve diğer ilgili kurum/kuruluşlardan gelen katılımcılardan müteşekkil çalışma gruplarına, yerel yönetimlerin hizmet alanlarında etik davranış kuralları geliştirmelerine kaynak teşkil edecek şekilde projenin uzmanları tarafından interaktif olarak sunuldu.

 

Çalıştaya Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun yanı sıra; İzmir ve komşu iller Manisa, Çanakkale, Aydın, Muğla, Balıkesir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Bilecik’den Belediye Başkanları, Belediye Meclisi üyeleri, İmar ve Bütçe Planlama Komisyonları üyeleri, Valiliklerdeki Etik Komisyon üyeleri, Belediye Meclislerindeki Etik Komisyon üyeleri, mesleki kuruluşlar, STK’lar ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünden uzmanlar katıldılar.

 

Gaziantep, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve İstanbul’da yapılan çalıştaylar İzmir’in ardından Antalya ve Ankara’da devam edecek. Çalıştaylar kapsamında yerel yönetimlerdeki öncelikle imar, ruhsatlar, ihaleler, işe alım ve sosyal hizmet alanlarında şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve yüksek hizmet kalitesi gibi etik davranış kurallarının geliştirilmesi, teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve benimsenmesi ile vatandaşın memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir.