Abdurrahman Zeynal


CHP VE DEMOKRASİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE

CHP VE DEMOKRASİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE


1876 Yılından beri adları değişerek günümüze gelen yüzden fazla parti kurulmuş, görevini tamamlayanlar tarih sahnesinden silinmiş veya etkisiz hale gelmişlerdir.
150 yıllık demokrasiye geçme çalışmaları büyük oranda fikir partileri ve kitle partileri arasında olmuş genellikle de kitle partileri işi göğüslemişlerdir. İttihat ve Terakki Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi kitle partisi olmuş ve ipi göğüslemişlerdir.
Demokratik ve anayasal düzenlere geçme işleri fikir partilerinin teklifi olmuş, fakat bu işi kitle partileri ipi göğüsleyerek iktidar olmuş lakin tartışılacak, eleştirilecek pek çok yanlışa imza atmışlar ve atmayada devam ediyorlar.
Şu an yaşayan en eski partilerimizden biri Cumhuriyet Halk Partisi diğeri de Millet Partisidir. CHP zaman zaman etkili olmuş çok partili hayatın önünü açmış bir parti olmasına karşılık son 73 yıldır etkili olamamış ve genellikle sağ tandanslı partiler iktidar olmuşlardır.
Millet Partisini Mareşal Fevzi Çakmak kurmuş, Osman Bölükbaşı ve Aykut Edibali başkanlığında uzun süre yönetilmesine karşılık etkili ve yetkili olamamışlardır.
CHP’nin 73 yıldır ortaya koyduğu fikir ve görüşler toplum tarafından tutulmamış, ne yazık ki oy oranı yüzde 25 civarında kalmıştır. 
CHP ancak iktidar olma fırsatını 2023 Mart seçimlerinde yakalamış, Kılıçdaroğlunun illa ben Cumhurbaşkanı olacağım isteği, birilerinin teşvikiyle aday olması CHP’nin bir daha böyle bir şans elde etmesinin önüne set çekmiş, altın tepsi içince AKP’ye teslim etmiştir.
Perde arkasında, kapalı kapılar ardında neler konuşuldu? Neler yapıldı? Kimler ve ne sebeple bu sonucu istedi? Onu bilmiyorum. Tarihsel süreç bu konuyu ileriki yıllarda aydınlatacak Türkiye üzerinde hangi ulusal ve uluslararası güçler bu oyunu oynamış olacağını öğreneceğiz…
CHP iktidara 73 yıl sonra bu kadar yaklaşmışken kanaatimce Kılıçdaroğlu’nu etkileyerek bu sonucun alınmasına başta ABD’nin Türkiye’deki uzantıları olan vakıf, dernek ve yazarçizer takımı destek olurken CHP içinden de koltuklarını, imkânlarını ve makamlarını kaybederim düşüncesinde olan azınlık gurupları Millet İttifakına tuzak kurarak bu sonucun alınmasını sağlamışlardır.
CHP’nin dün olduğu gibi bugünde içinde bulunan hizipler bu işte birinci derecede sorumludurlar. Bunlar büyük oranda Sosyalist tabana sahip, Kürt kökenli siyasetçiler, büyük oranda Alevi inancından sola sapmış azınlık bir gurup ve Türk toplumunu değer yargılarıyla kavga eden bir avuç solcu guruplar özellikle etkili olmuşlardır.
Gelinen yerde CHP ya kendini adam akıllı, bilimin süzgecinden geçirerek zaman, mekâna, teknolojiye ayak uydurmak için yeni bir yol haritası çizecek, yâda marjinalleşerek Türkiye’de Demokrasinin önünde engel olmaya devam edecektir.
Demokratik hayata geçiş ve demokratik hayatın kurtuluşu için CHP ya içindeki marjinal guruplardan kurtulacak veya marjinal kalmaya devam edecektir.
Not 100 Yılını kutlayan bir partiyi kısa bir değerlendirme yapmak için yazdım. Başka amacım yoktur. Umarım CHP’liler okur.